Conill Nan

 • Els conills poden arribar fins als 55 km/hora

 • Són igual o més sociables que els gats

 • Les seves dents mai paren de créixer, per això han de menjar fenc i tenir joguines per rosegar, poden arribar a créixer senseres en una setmana

 • Tenen 28 dents (encara que sembli que només en tenen 4)

Camaleó

 • Poden moure independentment els seus globus oculars, la qual cosa li dóna una visió pràcticament 360 graus

 • Quan caça, la velocitat amb la qual llança la llengua pot arribar fins als 15 metres per segon.

 • El camaleó no només canvia el color de la seva pell per camuflar-se, sinó també segons el seu estat d'ànim, canviant de color si està espantat o furiós.

Granota

 • Les granotes utilitzen la pell per absorbir de l'ambient oxigen i alliberar diòxid de carboni

 • La majoria de les granotes femelles són mudes,  són els mascles els que solen emetre el cant

Fura

 • A les fures els encanta “robar” tot el que està al seu abast i amagar-ho, el seu nom en anglès, ferret, prové del llatí furonem, que significa lladre.

 • Poden dormir 18 hores al dia 

 • Les fures dormen amb la punta de la llengua fora de la boca

 • Les fures tenen singlot amb freqüència

 • Les fures són molt tossudes i molt curiosos, els agrada ficar-se en calaixos, inspeccionar bosses, i introduir-se fins i tot a la rentadora.

Please reload

SI VOLS SABER MÉS CURIOSITATS SOBRE ELS ANIMALS VINE'NS A CONÈIXER !!